Nyheder

Nyheder

Generalforsamling referat

Sidste NytPosted by Hans Gadegaard Wed, April 30, 2014 15:57:09

Generalforsamling d. 24-4-2014 BK Hermod

Beslutningsreferat fra generalforsamling afholdt i BK Hermods klubhus, d. 24/4-2014 kl. 17.

Valg af dirigent og referent: Knud Knudsen blev valgt som dirigent, Hans Gadegaard valgt som referent.

Årsberetning fra Emil, godkendt

Regnskab Pia, fremlagt og godkendt, med forbehold for at revisorer godkender regnskab efterfølgende

Kontingentsatser: Det blev vedtaget at kontingenter stiger til 1200 kroner for alm. Medlemsskab og 1600 kroner for familiemedlemsskab. Begge er pr. år.

Pia genvalgt som kassere

Bestyrelsesmedlemmer:

Lotte Mouritsen valgt for 1 år.

Henrik Petersen valgt for 2 år.

Frank (karate) var ikke på valg, så 1 år tilbage

Rikke Christensen valgt som suppleant

Emil Rasmussen valgt som suppleant

Revisorer: Lars Søndergaard (valgt uden tilstedeværelse, Pia tjekker)

Steen Karlsen (valgt uden tilstedeværelse, Pia tjekker)

Sup. Revisor:

Knud Knudsen

Formand:

Hans Gadegaard

Evt. Der blev rejst forslag om vedtægtsændring ang. Kontakt mellem bestyrelse og medlemmer, fremadrettet både på mail og papir, ved de personer der ikke har pc. Det blev besluttet at bestyrelsen tager sig af denne opgave, og informerer ALLE medlemmer hvis ændring.

Det blev foreslået at der blev brugt flere kræfter på legatsøgning.

25/4-2014

Hans Gadegaard